Calendari del contribuent

Calendari dels tributs municipals per a l’exercici 2022, amb els terminis de pagament següents:

IMPOST PERÍODE COBRANÇA DESCRIPCIÓ
IAE1 setembre – 31 octubreImpost Activitats Econòmiques
IBIR1 maig- 30 junyImpost Bens Immobles Rústics
IBIU1 maig- 30 juny Impost Bens Immobles Urbans
IVTM15 març – 5 maigImpost Vehicles Tracció mecànica
TAXCEM1 maig – 30 junyTaxa cementiri
TAXESC15 març – 15 maigTaxa escombraries
El període de cobrament en voluntària sempre són dos mesos.