Calendari del contribuent

Gestió tributària i recaptació – Calendari del 2011

ESCOMBRARIES

De l’1 de març al 30 d’Abril

IVTM

Del 15 de març al 15 de maig

CEMENTIRI

De l’1 de maig al 30 de juny

IBI UR/RUSTICA

De l’1 de maig al 30 de juny

El període de cobrament en voluntària sempre són dos mesos.

Els rebuts domiciliats a entitats bancàries es cobren 15 dies abans d’acabar el període, o sigui:

  • Escombraries: 15 d’abril
  • I.V.T.M: 2 de maig
  • IBI I CEMENTIRI: 15 de juny

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu

– Xec conformat

– Transferència bancària