Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10103 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9881 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació provisional de l'Ordenança no tributària de la prestació patrimonial de caràcter públic del servei de subministrament d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 206-0 Edicte: 9410 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la gestió dels residus municipals
Exercici: 2022 Bop: 205-0 Edicte: 9277 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Actualització del pressupost del projecte d'urbanització de la Plaça i carrers del seu entorn
Exercici: 2022 Bop: 202-0 Edicte: 9237 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 189-0 Edicte: 8517 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Notificació a titular de vehicle abandonat a l'aparcament darrere l'església
Exercici: 2022 Bop: 128-0 Edicte: 6103 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 6020 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació imposició i ordenació de contribucions especials
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4797 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 5027 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització