Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 199-0 Edicte: 8638 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Pròrroga mapa de capacitat acústica d'Argelaguer
Exercici: 2021 Bop: 191-0 Edicte: 8305 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 183-0 Edicte: 7919 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Exposició pública per a la declaració de residu sòlid d'un vehicle abandonat
Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7464 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Convocatòria pública per a l'elecció dels càrrecs de jutge/essa de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de la relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5898 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4964 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4224 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3962 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2827 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de Poble