Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 4797 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 105-0 Edicte: 5027 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4672 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3696 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Exposició pública del compte general de 2021
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3787 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva del projecte tècnic d'urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Dàmas, dels carrers de la Plaça, Perers, d'Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3562 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2022 del pressupost de 2022
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3030 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Notificació a titulars de vehicles abandonats al Polígon Can Portella
Exercici: 2022 Bop: 72-0 Edicte: 2844 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 52-0 Edicte: 1961 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial del projecte tècnic d'urbanització de la Plaça Generalitat i Sant Dàmas, dels carrers de la Plaça, Perers, d'Acàcies, Grèvol i el nou equipament de la Plaça
Exercici: 2022 Bop: 33-0 Edicte: 1168 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IVTNU