Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 66-0 Edicte: 2811 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'informació pública del Reglament de consell d'infants del poble d'Argelaguer
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1534 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10764 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10758 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10588 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9385 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 209-0 Edicte: 8964 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació definitiva del Codi de conducta dels càrrecs electes locals
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8582 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'informació pública d'un avantprojecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 200-0 Edicte: 8581 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 188-0 Edicte: 8058 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'informació pública de sol·licituds d'unes devolucions d'avals