Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 124-0 Edicte: 5118 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 106-0 Edicte: 4327 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 83-0 Edicte: 3178 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2993 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2314 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació del Pla de Disposició de Fons
Exercici: 2019 Bop: 34-0 Edicte: 1174 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 272 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 243-0 Edicte: 10878 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació definitiva del Reglament del Consell de Poble
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10693 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10454 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019