Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 234-0 Edicte: 10454 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 229-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9127 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 206-0 Edicte: 9118 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'informació pública del Reglament del Consell de Poble
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8820 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7255 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació definitiva del Reglament del consell d'infants
Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6147 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5799 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5624 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017