Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7255 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2018
Exercici: 2018 Bop: 157-0 Edicte: 7239 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació definitiva del Reglament del consell d'infants
Exercici: 2018 Bop: 134-0 Edicte: 6147 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 125-0 Edicte: 5799 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres municipal
Exercici: 2018 Bop: 124-0 Edicte: 5624 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 66-0 Edicte: 2811 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'informació pública del Reglament de consell d'infants del poble d'Argelaguer
Exercici: 2018 Bop: 37-0 Edicte: 1534 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10764 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10758 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 242-0 Edicte: 10588 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2017