Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8093 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Suspensió potestativa de llicències a l'efecte de l'estudi dels usos associats als allotjaments turístics
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8077 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6509 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 4
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4503 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de sol·licitud de llicència per a la construcció d'una granja de gallines
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4471 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4199 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 122-0 Edicte: 4198 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4044 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3385 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial del Projecte de nou dipòsit 1000 m3 abastament d'aigua potable al municipi d'Argelaguer