Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6467 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de la relació de llocs de treball
Exercici: 2021 Bop: 127-0 Edicte: 5898 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4964 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4224 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 93-0 Edicte: 3962 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2827 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del Consell de Poble
Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2826 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit num.1/2021
Exercici: 2021 Bop: 58-0 Edicte: 2314 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Exposició pública de les bases i el cens de la consulta popular "La plaça que vull"
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 685 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 264 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021