Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 685 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2020
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 264 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9856 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9315 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 237-0 Edicte: 9312 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8093 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Suspensió potestativa de llicències a l'efecte de l'estudi dels usos associats als allotjaments turístics
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8077 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7273 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost municipal 2020
Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6509 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 4
Exercici: 2020 Bop: 131-0 Edicte: 4503 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació inicial de sol·licitud de llicència per a la construcció d'una granja de gallines