Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 212 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost 2019
Exercici: 2020 Bop: 10-0 Edicte: 211 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER - Aprovació definitiva del presssupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10441 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte sobre l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2020
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9919 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 239-0 Edicte: 9918 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Anunci d'aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8794 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8387 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2019
Exercici: 2019 Bop: 189-0 Edicte: 7630 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de tècnic/a auxiliar de la sala de lectura compartint feines d'auxiliar administratiu amb tasques a l'àrea de Cultura i Noves tecnologies de l'Ajuntament d'Argelaguer
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7289 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 179-0 Edicte: 7278 AJUNTAMENT D'ARGELAGUER Edicte d'informació pública de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries referida a l'ampliació de l'àrea dels serveis tècnics (St) per al nou dipòsit d'aigua i a la seva accessibilitat