CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA-URGENT DE PLE 25 DE MAIG 2022