Campanya Retalla les violències, enganxa les cures.