Construcció d’una passera peatonal sobre el torrent del Vinyot a l’encreuament amb el camí Ral

 

Aprovació Inicial

Anunci

Adjudicació

Contracte